กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Life is Entertainment

MPG Corporation PCL.

Scroll Down

Who We Are

เราคือผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี

เริ่มต้นจากโฮมเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี และเครื่องสำอางค์ เรามีความตั้งใจที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคสมัย และเราให้คำมั่นว่าเราจะมอบสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่จริงใจอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

แหล่งรวมสินค้า Lifestyle Gadgets จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดด้วยการสร้างอารมณ์แห่งความประทับใจให้ลูกค้า

ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
นำระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มาใช้ เพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นำเสนอสินค้าและบริการที่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกที่ ถูกเวลา ในราคาที่เหมาะสม
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Message From Director

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจ ค้าปลีกลักษณะ ร้านสะดวกซื้อ โดยการบริหารร้านค้าปลีกสินค้า 2 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด “Life is Entertainment” ได้แก่ 1) ร้าน STARDUST (สตาร์ดัส) Multi-brand Beauty Store และ 2) ร้าน GIZMAN (กิซแมน) House of Lifestyle Gadgets และร้าน MANGPONG (แมงป่อง) Movie & Music Hub ซึ่งบริษัทได้ควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของ ร้าน GIZMAN แล้วในปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับการบริหารงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า STARDUST (สตาร์ดัส) ภายในร้านเป็นร้านค้าปลีกที่รวมความตื่นเต้น ของการช้อปสินค้าเครื่องสำอางมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ ในรูปแบบ ร้านค้า Multi brand ที่มีแบรนด์สินค้าที่หลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งในประเทศ (Thai Brands) และต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีความแตกต่างกันในการใช้งาน

ทั้งนี้เพื่อเจาะกลุ่มฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้หญิง, กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน อีกทั้งบริษัท ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆ อย่างไม่หยุดยั้งด้วยสินค้ากลุ่ม House Brand ภายใต้แบรนด์สินค้า “CLOUDA” ที่ได้รับการ การันตีคุณภาพสินค้าจากกลุ่มเซเลปและบล็อกเกอร์ระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! อันได้แก่ รางวัล BEST PERFECTING POWER ประเภทแป้งกันแดดซึ่งได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน, รางวัล BEST CLEANSING WATER ประเภท เมคอัพรีมูฟเวอร์ และรางวัล BEST HYDRATING SUNSCREEN ประเภทครีมกันแดด

ส่วนการบริหารงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า GIZMAN และ MANGPONG ภายในร้านมีความหลากหลายของสินค้า กลุ่มไลฟ์สไตล์แก็ดเจ็ท และ กลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทยังคงจัดสรรสินค้ากลุ่ม ไลฟ์สไตล์แก็ดเจ็ทเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ อาทิเช่น กลุ่ม internet of things, กล้องติดรถยนต์, อุปกรณ์เสริม การถ่ายภาพ, เครื่องฟอกอากาศ และอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในกระแสและจำเป็นในภาวะปัจจุบัน

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้องค์กร มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนา บริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลัง ผลักดันที่สำคัญให้บริษัทสามารถดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

นายวิสิฐ ตันติสุนทร
ประธานกรรมการ

Our Story

ประวัติความเป็นมา

 • ปี 2524

  ร้านแมงป่อง ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร และ คุณมนตรี มิตรศรัทธา เพื่อนำเสนอหนังและเพลงในรูปแบบของวีดีโอ เทปแคสเสท โดยมีสาขาแรกตั้งอยู่ที่ เดอะมอลล์ราชประสงค์

 • ปี 2528

  เราเริ่มให้บริการบัตรสมาชิกแมงป่องเป็นครั้งแรก โดยมีสมาชิกในปีแรกจำนวน 2,000 คน

 • ปี 2532

  เราเปิดร้านแมงป่อง สาขามาบุญครอง ซึ่งป็นร้าน Flagship Store ของเราที่มีชื่อเสียงมากในหมู่นักดูหนังฟังเพลงทั้งในประเทศละต่างประเทศ

 • ปี 2535

  เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และยังเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ทำ Subtitle ไทยออกมา ตัวอย่างภาพยนตร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของเราคือ คนเหล็ก 2 (Terminator 2)

 • ปี 2542

  เราผลิตเพลงชุด MAXX Music ชุดแรก “1999 Top Disco DJ Mix” พร้อมเริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่บริการให้เช่าวีดีโอและวีซีดี ในนาม “ศูนย์เช่าวีดีโอแมงป่อง”

 • ปี 2543

  เราเริ่มดำเนินธุรกิจแฟรนไชสกับผู้สนใจร่วมลงทุนกับแมงป่อง โดยมีสาขาแรกคือ สาขาประชาอุทิศ 38

 • ปี 2544

  เราบุกเบิกการผลิตภาพยนตร์ดีวีดีรูปแบบดีวีดี-9 ระบบเสียง 5.1 ที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงรอบทิศทาง รวมถึงการเป็นผู้บุกเบิกตลาดเอ็มพี-3 เพลงสากลรายแรกของประเทศไทย

 • ปี 2545

  เราเปิดตลาดขายส่งและเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ภาพยนต์โด่งดังที่สร้างยอดขายเป็นประวัติการณ์หลายล้านแผ่น (เช่น สุริโยไท และ The Lord of the Rings)

 • ปี 2546

  เราแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมกับขยายธุรกิจผลิตภาพยนตร์ (บุปผาราตรี 1 & 2)และผลิตเพลงลูกทุ่ง (น้องมายด์ป่วนเมือง โจนัส-คริสตี้)

 • ปี 2547

  เราเข้าจดทะเบียนเปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547

 • ปี 2548

  เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ VCD ในระบบเสียง Dolby 5.1 Prologic II เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ VCD มีระบบเสียงที่ใกล้เคียงกับ DVD มากขึ้น

  เราก่อตั้งมูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม และทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านหลายโครงการ เช่นโครงการเติมฝันปันรัก การปลูกป่า การบริจาคโลหิต

 • ปี 2549

  เราเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากบริษัท แมงป่อง จำกัด(มหาชน) เป็น บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด(มหาชน) พร้อมกับเปิด Walk-in Warehouse และ ร้าน Mangpong Megastore ที่ลาดพร้าว 90

  เรามีสาขาและจุดขายจำนวน 251 แห่ง กระจายอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและแหล่งชุมชนที่สำคัญ

 • ปี 2550

  เราผันตัวเป็น Edutainment Hub และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สารคดีของสำนักเลื่องชื่อต่างๆมากมายเช่น BBC, National Geographic, Discovery, Animal Planet, CSI, Discovery Kids

 • ปี 2551

  เรานำร่องสู่การจำหน่ายสินค้า Edutainment ประเภทอื่นเช่น หนังสือ และแมกกาซีน ผ่านแบรนด์ “แมงป่องบุ๊คส์” เพื่อเพิ่มความหลากหลายสินค้าและสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่

 • ปี 2552

  บริษัทถูกพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์

 • ปี 2553

  เราเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพลง โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลที่ขับร้องโดยศิลปินต้นฉบับ และเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาผลิตและจำหน่ายในรูปแบบซีดี ภายใต้ตราสินค้า HARMONIC

 • ปี 2554

  เรารุกธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว โดยปรับปรุงเว็บไซด์ พัฒนา Mobile Application และ เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media

 • ปี 2555

  เราเริ่มจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ อาทิเช่น กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม แผ่นเกมส์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่

 • ปี 2556

  เราเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อปรับส่วนผู้ถือหุ้นให้เป็นบวก

  เราได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที 3/2555 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)

 • ปี 2557

  เราเปิดแบรนด์ “Gizman” (กิซแมน) ในรูปแบบของ “ไลฟ์สไตล์โชว์รูม” ร้านค้าปลีกแนวใหม่แห่งแรกในประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าล้ำสมัย และสินค้าไลฟ์สไตล์

  บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai

 • ปี 2558

  เราจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

  เราได้มองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตในธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอาง จึงได้เปิดหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ “STARDUST” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่จัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอางจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆทั่วโลก

  เราจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” เพื่อดำเนินธุรกิจการจ้างผลิต (OEM) และจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง

 • ปี 2559

  เราเปิดตัว LINE Official Account STARDUST เพื่อขยายช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วประเทศ

  เราเปิดตัวแบรนด์ CLOUDA Everyday Makeup เพื่อคัดสรรเครื่องสำอางที่มีคุณภาพให้สาวไทย

 • ปี 2560

  สินค้าของบริษัทภายใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับการการันตีคุณภาพจำนวน 4 รางวัลจากเวที OK! BEAUTY CHOICE 2017 ของนิตยสาร OK!

 • ปี 2561

  เราได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์สำหรับสินค้า GIZMAN ใน Marketplace ต่างๆ เช่น LAZADA Shopee และ JD Central เป็นต้น

Our board

คณะกรรมการของเรา

คณะกรรมการบริษัท

Author image
นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ
Author image
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Author image
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ กรรมการ และกรรมการบริหาร
Author image
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ และกรรมการบริหาร
Author image
นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ
Author image
นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

Author image
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร
Author image
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหาร
Author image
นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ กรรมการบริหาร
Author image
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

Author image
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Author image
นายธะเรศ โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Author image
นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา กรรมการบริหารความเสี่ยง
Author image
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

Organization Structure

โครงสร้างองค์กร

Where To Find Us

MPG Corporation PCL. 20 Pradit Manutham Road, Lardprao Road, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310

Follow Us